Tetary moet opstaan

Update inzamelingsactie borstbeeld Tetary

De Whydonate geldinzamelingsactie om een borstbeeld voor de Hindostaanse verzetsstrijder Janey Tetary te realiseren is afgesloten. Hoewel we niet het gestelde doelbedrag van € 5000,- hebben behaald, hebben we een totaalbedrag van € 3.020,- opgehaald. Dit bedrag is voldoende om het borstbeeld van Tetary te laten maken en plaatsen in Suriname. Voor het overige bedrag van € 1.980,- zullen we sponsoren benaderen om het onthullingsevenement mogelijk te maken. Dit evenement zal plaats vinden op 24 september, de dag dat de opstand op plantage Zorg en Hoop begon onder leiding van Tetary. Meer informatie over het evenement wordt tegen die tijd bekend gemaakt.

We zijn erg dankbaar dat de gemeenschap bijeen is gekomen om een belangrijk figuur uit onze geschiedenis nu een zichtbare plek te geven in onze samenleving. We willen iedereen die heeft gedoneerd hartelijk danken voor hun steun. Ook supporters die in aandacht en educatie hebben ondersteund willen we danken voor het zichtbaar maken van Tetary’s verhaal.

Comité Tetary Moet Opstaan

Verder Bericht

Vorige Bericht