Tetary moet opstaan

Tetary is opgestaan

Op 24 september 2017 is Tetary na 133 jaar opgestaan. Op de plek waar onlangs nog Barnet Lyon stond heeft de onderdrukker plaats gemaakt voor de verzetsheld.

De ceremonie om het standbeeld voor de Hindostaanse verzetsstrijder te onthullen wordt geleid door Kajal Tahdil, die in de documentaire over Tetary het hoofdpersonage vertolkte. Ze verzoekt de ceremonie te beginnen met een minuut stilte voor alle verzetsstrijders die in de periode van contractarbeid zijn gevallen. Met gebeden uitgevoerd door een pandit en een moelfie werd vervolgens op spirituele wijze eer betoond aan onze voorouders.

Daarna volgden toespraken van de betrokken partijen die actief hadden gewerkt aan de onthulling van het standbeeld. Pravini Baboeram sprak namens het Sarnámihuis over de betekenis van Tetary voor mensen in de Surinaamse diaspora en de activiteiten die zijn ondernomen om geld in te zamelen. Ook noemde zij de donateurs en supporters die hadden bijgedragen aan de geldinzamelingsactie. Aniel Manurat sprak namens de Culturele Unie Suriname over het leven van Tetary en haar bijdrage aan de emancipatie en strijd van contactarbeiders in Suriname. Vice president van Suriname, Ashwin Adhin, sprak over hoe de onthulling van het standbeeld een belangrijke stap is in dekolonisatie van de geest.

Na de toespraak van de vicepresident volgt dan eindelijk de onthulling van het standbeeld, dat door George Ramjiawansingh is vervaardigd. Het standbeeld gaat gepaard met een plakkaat waarop het verhaal van Tetary is toegelicht. Comité Tetary Moet Opstaan heeft haar doel bereikt en dankt iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Verder Bericht