Deze campagne heeft als doel om het borstbeeld van George Henry Barnet Lyon te vervangen door een borstbeeld van Janey Tetary. Het huidige beeld dat in 1908 werd opgericht voor de kolonisator die verantwoordelijk was voor de dood van Hindostaanse verzetsstrijders dient plaats te maken voor een gezicht symbool staat voor de moed en offers die onze voorouders hebben gebracht. Daarom zeggen wij: Barnet Lyon moet vallen, Tetary moet opstaan.

Achtergrond

Vele nakomelingen van de Hindostaanse contractarbeiders zijn onbekend van de offers die hun grootouders hebben gebracht. Zij hebben gevochten voor hun rechten en vrijheden van hun nakomelingen. Tot op de dag van vandaag zijn deze helden en heldinnen onbekend in de Surinaamse en Nederlandse geschiedenis. Hun verhaal en erkenning ontbreekt in de geschiedenisboeken en in de samenleving.

Eén van de meest bijzondere en opmerkelijkste verhalen in de Hindostaanse geschiedenis is het verhaal van Janey Tetary. Ze was de leider van de opstand in 1884 op Plantage Zorg en Hoop en werd tijdens de opstand vermoord met een kogel in haar hoofd. De kolonisator Barnet Lyon gaf de opdracht om de opstand met bruut geweld neer te slaan. Daarmee is hij verantwoordelijk voor de dood van Tetary. Vandaag de dag wordt echter niet Tetary, maar Barnet Lyon herdacht met een borstbeeld in Suriname.

Barnet Lyon

Borstbeeld van George Henry Barnet Lyon op de hoek van de Grote Combéweg en het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo, Suriname. Foto door Mark Berman.

Comité Tetary Moet Opstaan

Veel Hindostanen die kennis hebben gemaakt met het verhaal van Tetary en de rol die Barnet Lyon heeft gespeeld in de opstand die leidde tot haar dood, vinden dat het borstbeeld van Barnet Lyon vervangen moet worden door een beeld van Tetary. Een aantal van deze Hindostanen hebben het initiatief genomen om dit doel te realiseren en hebben het comité Tetary Moet Opstaan opgezet. Dit comité zamelt geld in om het borstbeeld te laten maken, zet educatieve activiteiten op die bijdragen aan bewustwording over Tetary en organiseert het onthullingsevenement van het beeld. Het comité bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan Hindostaanse geschiedschrijving en cultureel erfgoed.

Partners

Deze campagne wordt ondersteund door het Sarnámihuis. Het Sarnámihuis is een online community waar je terecht kunt voor informatie over Hindostaanse identiteit, geschiedenis en cultuur. Daarnaast voert het Sarnámihuis regelmatig projecten en activiteiten uit, gericht op het behouden en ontwikkelen van Hindostaans cultureel erfgoed. Het Sarnámihuis werkt voor deze campagne samen met partners in Nederland, Suriname en India.