Tetary moet opstaan

Anita Nanhoe

Trots ben ik op de overlevingskracht en strijdbaarheid van onze voorouders. Het borstbeeld van Tetary staat voor mij symbool voor deze kracht, waarmee zij de oversteek van india naar Suriname konden maken. Maar ook voor de omstandigheden waarin de eerste generatie in Suriname werkte en leefde en de omstandigheden waarin onze grootouders en ouders zijn geboren en opgegroeid.

Het beleid in Suriname was circa een eeuw lang gericht op behoud van Hindostanen voor de landarbeid. Verschillende maatregelen dienden tot en met de generatie van mijn ouders de plattelandsbewoners op het platteland te behouden. Mijn ouders hebben desondanks hun kracht benut om de oversteek naar Nederland te maken. Hoewel het geluk in Nederland voor hen beperkt bleek, hebben zij de weg vrij gemaakt voor de opwaartse mobiliteit van hun kinderen, waar alle vijf de kinderen dankbaar gebruik van maakten.

Ik geloof dat de voorgaande generaties hebben bijgedragen aan onze kracht, onze hedendaagse successen en zegeningen. Daar staat dit borstbeeld voor mij symbool voor: de intergenerationele overdracht van mobiliteitsstreven, doorzettingsvermogen, kracht en een streven naar welzijn.

Van de drie voorgaande generaties, staan mijn ouders het dichtst bij me. Daarom steun ik dit initiatief voor een borstbeeld van Tetary graag ter ere van wijlen mijn ouders Dhanpatie Mahabier en Diepsingh Nanhoe.

Verder Bericht

Vorige Bericht