Tetary moet opstaan

Vaidiek Samaadj Nijmegen

Op zaterdag 17 juni organiseerde Vaidiek Samaadj Nijmegen een dienst om stil te staan bij 144 jaar Hindostaanse Immigratie. Het Sarnámihuis verzorgde daar een interactieve lezing over 144 jaar muziek in migratie. Aan de hand van liederen van nazaten van Hindostaanse contractarbeiders in verschillende landen, werd besproken hoe Hindostaanse identiteit vorm krijgt in de wereld. Met interessante voorbeelden uit Suriname, Nederland, Guyana, Mauritius en Jamaica werd aangegeven dat Hindostaanse identiteit in muziek geuit wordt door middel van kleding, dans, taal en maatschappelijke onderwerpen.

De lezing werd afgesloten met een oproep voor donaties voor de campagne Tetary Moet Opstaan. Dankzij de donaties van de leden van Vaidiek Samaadj Nijmegen is er € 134,- opgehaald. Speciale dank aan Koentie Bhagoe,  Shantiperkash Bhagoe en Johan Dwarkasing die de organisatie van de bijeenkomst op zich hebben genomen en de oproep tot donaties mogelijk hebben gemaakt. Comité Tetary Moet Opstaan dankt hen en de bezoekers hartelijk!

Verder Bericht

Vorige Bericht