Tetary moet opstaan

Filmmiddag Stichting Simud

Op zondag 21 mei vond er een filmmiddag plaats in Wijkcentrum De Kormelink in Amsterdam Zuidoost. De middag werd gehost door Stichting Simud, die de documentaire over Tetary vertoonde. Na de documentaire ging het publiek in gesprek over de betekenis van het verhaal van Tetary voor de Surinaamse gemeenschap van nu.

Eén van de punten was de vraag waarom het borstbeeld van Barnet Lyon, de kolonisator die verantwoordelijk was voor het doden van onder andere Tetary tijdens de opstand op plantage Zorg en Hoop, verwijderd moest worden. Sommigen vonden dat het moest blijven staan, om te laten zien wat er aan geschiedvervalsing heeft plaats gevonden en Tetary ernaast gezet kon worden. Anderen vonden dat het verplaatst moest worden naar een museum om het van de juiste context te voorzien. Iedereen was het er wel over eens dat beelden niet alleen gaan over individuele personen, maar symbolisch staan voor een boodschap. De vraag is welke boodschap wordt uitgedragen als het beeld van een slachtoffer wordt geplaatst naast het beeld van de dader die verantwoordelijk is voor de dood van dat slachtoffer.

Een ander punt dat werd aangekaart was de kwestie van herstelbetailngen. In de documentaire kwam namelijk naar voren dat een groot deel van de Hindostaanse contractarbeiders nooit hun loon had ontvangen. Als je alle onbetaalde lonen bij elkaar zou optellen, zou je uitkomen op 9 miljoen euro. Eén iemand stelde voor om de Nederlandse overheid te laten betalen voor het beeld van Tetary als vorm van herstelbetaling. De Nederlandse overheid heeft tenslotte veel geld verdiend over de ruggen van Hindostaanse contractarbeiders. Het is bovendien een fractie van het geld waar nazaten van Hindostaanse contractarbeiders nog steeds recht op hebben.

Met dank aan de gastvrijheid van Stichting Simud en de grote betrokkenheid van het publiek is er in totaal € 110,- aan donaties opgehaald.

Verder Bericht

Vorige Bericht