Tetary moet opstaan

Tetary op Denial, Guilt, Shame

Op dinsdag 11 juli nam Pravini Baboeram namens het Comité Tetary Moet Opstaan deel aan een panel over “Denial, Guilt, Shame” in Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam. Samen met Actiegroep De Grauwe Eeuw, Mercedes Zandwijken en Max de Ploeg ging ze in gesprek over de praktijk van dekolonisatie in Nederland en deelde ze de ervaringen van de Tetary Moet Opstaan.

Dank aan First Things First voor het mogelijk maken van deze bijzondere avond!

Verder Bericht

Vorige Bericht